Adatkezelési tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

I. Az adatkezelési tájékoztató célja

Jelen tájékoztató hatálya Adatkezelő honlapján (https://momriseactive.com/), közösségi felületein, e-mail váltás során történő adatkezelésre, illetve Adatkezelő offline adatkezelésére terjed ki. Jelen adatvédelmi tájékoztató mindenkor érvényes változata folyamatosan elérhető a következő aloldalról: https://www.momriseactive.com/hu/pages/privacy-policy

Vállalkozás adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen a 

 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (továbbiakban: Infotv.), 
 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében (továbbiakban: GDPR), valamint 
 • az 1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről 

jogszabályokban foglaltakkal.

 

A tájékoztató jobbá tételi szándékkal történő módosításának a jogát Adatkezelő fenntartja. 

Az alábbiakban ismertetem vállalkozásom adatkezelési gyakorlatát. 

II. Az adatkezelő

Neve: K&A Dohle Solution Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 2040 Budaörs, Hegyalja utca 7.

Telefon: +36 30 620 653

E-mail cím: sales@momriseactive.com

Adószám: 25001747-2-13

III. Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége

Nem folytatunk olyan tevékenységet, amely indokolttá tenné adatvédelmi tisztviselő alkalmazását.

IV. Az adatkezelés jogalapjai

Személyes adatot az Infotv., valamint a GDPR rendelkezései szerint csak az alábbi jogalapok valamelyike szerint lehet kezelni:

 • hozzájárulás (abban az esetben kérhető, ha a további öt jogalap az adatkezelésre nem vonatkozik);
 • szerződéskötés; 
 • jogi kötelezettség teljesítése;
 • érintett létfontosságú érdekének védelme
 • közérdek vagy közhatalom gyakorlása;
 • jogos érdek érvényesítése
 • Amikor termékeket vásárol, vagy termékeinkről érdeklődik, személyes adatokat gyűjthetünk Öntől, például nevét, számlázási címét és szállítási címét, e-mail címét és kapcsolatfelvételi telefonszámát.
 • A tranzakciók feldolgozásához szükségünk lesz bankszámlájára, hitel-/bankkártya-adataira is.
 • Amikor feliratkozik hírlevelünkre azzal a céllal, hogy tájékozódjon termékeinkről, megismerjük személyes adatait, például nevét és e-mail címét.
 • Ha telefonon lép velünk kapcsolatba, gyűjthetjük az Ön nevét és elérhetőségi telefonszámát.
 • A honlapon történő látogatása során megismerjük, hogy mely aloldalakat milyen gyakorisággal nézi meg, mely hivatkozásokra kattint, a számítógépe internethez csatlakoztatásához használt IP-címet is megismerjük, 
 • Aktívak vagyunk különböző közösségi médiában (beleértve a Facebookot, Instagramot, Pinterestet), és információkat gyűjthetünk a közösségi oldalainkon elküldött megjegyzésekben vagy bejegyzésekben. Az Ön személyes adatait a megfelelő közösségi média e célból dolgozza fel, és javasoljuk, hogy tekintse át adatvédelmi szabályzatukat, mielőtt bármilyen személyes információt közzétenne közösségi oldalainkon.

 

Itt hívjuk fel a kedves érintettek figyelmét arra, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése. 

V.1. Hozzájárulás alapján kezelt adatok köre, gyűjtésének módja, tárolási ideje – jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont 

V.1.1. Adatgyűjtés honlap Kapcsolat oldalán 

1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés céljai:

Személyes adat

Adatkezelés célja

Név

azonosítás, 

E-mail cím

kapcsolatfelvétel

Kapcsolatfelvételkori IP cím

technikai művelet végrehajtása

2. Az érintettek köre: a honlapon a kapcsolatfelvételi űrlapot kitöltő természetes személyek. Az kapcsolatfelvétel feltétele jelen Adatkezelési tájékoztató megismerése és az abban foglaltak elfogadása.

3. Az adatkezelés időtartama: az adatok törlésének időpontjáig, azaz az érintett törlés iránti kérelméig. Az adatokat évente adatkezelő felülvizsgálja. 

4. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: a személyes adatokat adatkezelő, illetve az adatkezelőnek az erre felhatalmazott munkatársai kezelhetik a jelen tájékoztatóban foglaltak alapján.

5. Tájékoztatjuk, hogy

• az adatkezelés válasz adásához szükséges.

• az adatszolgáltatás, illetve az adatkezeléshez történő hozzájárulás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem tudok Önnek válaszolni megkeresésére; 

 

V.1.2. Ügyfélkapcsolat

1. Amennyiben az érintettek az alább felsorolt elérhetőségek valamelyikén keresi fel Adatkezelőt, úgy az adatkezeléshez történő hozzájárulás a megkereséssel vélelmezett – egyébként, például egy e-mail útján érkező megkeresésre nem áll módunkban válaszolni. Ezen kapcsolati mód esetén az alábbi tájékoztatást adja Adatkezelő: 

2. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés céljai:

Személyes adat

Adatkezelés célja

Név

azonosítás, 

E-mail cím

kapcsolattartás

Telefonszám

kapcsolattartás

Kapcsolatfelvételkori IP cím

technikai művelet végrehajtása

3. Az érintettek köre: az adatkezelővel telefonon/e-mailen/személyesen kapcsolatot tartó, valamennyi érintett. 

4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonása. Az adatokat évente adatkezelő felülvizsgálja. 

5. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: a személyes adatokat adtatkezelő, illetve az adatkezelőnek az erre felhatalmazott munkatársai kezelhetik a jelen tájékoztatóban foglaltak alapján. 

6. Tájékoztatjuk, hogy

• az adatkezelés kapcsolattartáshoz szükséges.

• az adatszolgáltatás, illetve az adatkezeléshez történő hozzájárulás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem tudunk az érintettel jogszerűen kapcsolatot tartani, kérdéseire válaszolni. 

 

V.1.3. Hírlevél

A Hírlevél célja a legújabb, termékeinkkel kapcsolatos információk, promóciók megküldése a Hírlevélre való feliratkozás esetén. 

1. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználó/Érintett előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató/Adatkezelő az aktuális információkról tájékoztassa, illetve, hogy a regisztrációkor megadott elérhetőségein megkeresse.

2. Továbbá az érintett, a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva, hozzájárul ahhoz, hogy adatkezelő az 1. pontban felsorolt tevékenységekhez szükséges személyes adatait kezelje.

3. Adatkezelő nem küld kéretlen hírlevelet, és érintett korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben adatkezelő minden - a hírlevelek küldéséhez szükséges - személyes adatát törli nyilvántartásából, és további hírlevéllel nem keresi meg érintettet. Érintett a hírlevélről leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva.

4. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Személyes adat

Adatkezelés célja

Név 

e-mail cím

azonosítás

a hírlevélre való feliratkozás lehetővé tétele

Feliratkozás időpontja

technikai művelet végrehajtása

Feliratkozáskori IP cím

technikai művelet végrehajtása

5. Az érintettek köre: a hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett.

6. Az adatkezelés célja: az adatkezelő tevékenységét bemutató elektronikus üzenetek (e-mail) küldése az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, rendezvényekről, szakcikkekről stb.

7. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés.

8. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: a személyes adatokat adatkezelő, illetve az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

9. Tájékoztatjuk, hogy

• az adatkezelés az Ön hozzájárulásán és az adatkezelő jogos érdekén alapul;

• hírlevelet csak abban az esetben tudunk küldeni, amennyiben megadja a fenti személyes adatait;

10. Az érintett bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről.

V.1.4. Közösségi oldalak

1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre:

Facebook / Instagram közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.

2. Az érintettek köre: valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook / Instagram közösségi oldalakon, és „lájkolta” a weboldalt.

3. Az adatgyűjtés célja: a közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése, továbbá a vállalkozás bemutatása, vélemény-nyilvánítás, kapcsolatfelvétel kezdeményezése. Adatkezelés szempontjából értelmezhető adatokat erről az oldalról nem nyerek ki, az esetleges statisztikák adatkezelés szempontjából nem relevánsak. 

4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

5. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.

V.1.5. Sütik („Cookies”)

V.1.5.1. A sütik feladata

 • információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; 
 • megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket; 
 • megkönnyítik a weboldal használatát; 
 • minőségi felhasználói élményt biztosítanak. 

A testreszabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében. A cookie-k (sütik) nem tartalmaznak személyes információkat, és nem alkalmasak az egyéni felhasználó azonosítására. A cookie-k (sütik) gyakran olyan egyéni azonosítót tartalmaznak – egy titkos, véletlenszerűen generált számsort – amelyet az érintett eszköze tárol. Néhány cookie (süti) a honlap bezárása után megszűnik, néhányat pedig hosszabb időre tárol a látogató számítógépe. 

Amennyiben a látogató a sütikkel kapcsolatos tevékenységeket meg kívánja akadályozni, illetve a korábbi látogatások során elhelyezett adatfájlokat törölni szeretné, az alábbi oldalakon talál ehhez útbaigazítást: 

Firefox-hoz
Internet Explorerben

Chrome-ban,
Edge-ben.

Egyes böngészők azt is lehetővé teszik, hogy minden alkalommal, amikor bezárod, automatikusan törlik a böngészési adatokat. Erről itt lehet olvasni.

 

V.1.5.2. Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k 

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a adatkezelő honlapját, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről. 

 

V.1.5.3. Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika) 

Honlapunkon alkalmazzuk a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával információkat gyűjtünk azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalakat. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket. 

Oldalunkat összekötöttük több közösségi oldalammal (Facebook, Instagram). Ezek a közösségi oldalak helyeznek el a látogatók oldalán olyan sütiket is, melyek személyes adatokat tartalmazhatnak. Ezeket az adatokat adatkezelő nem látja, nem kezeli. Az ilyen sütiket az érintett tudja saját gépe böngészőjében kikapcsolni. 

V.1.6. Hozzájárulás visszavonása

A hozzájárulás bármikor visszavonható, ugyanolyan egyszerű módon, ahogy annak a megadása történt.

Hírlevél esetén a hozzájárulás visszavonható a hírlevél végén elhelyezett leiratkozás linkre kattintással.

Facebook oldal esetén a lájk visszavonható, a privát üzenet és komment törölhető.

Adatkezelő törli az adatokat manuálisan is, amennyiben a sales@momriseactive.com e-mail címre ez irányú megkeresés érkezik. 

A hozzájárulás visszavonását megelőző jogszerű adatkezelés a törlést követően is jogszerűnek számít.

A hozzájárulás útján történő tárolás idejének korlátja egyrészt a hozzájárulások fenti felsorolás szerinti visszavonása vagy leiratkozás, másrészt adatkezelő által évente történő adatbázis-felülvizsgálat. Az adatokat jelszóval és vírusirtóval védett számítógépen tárolom. Tekintettel arra, hogy kivételes esetben papíralapon aláírt szerződéseket is köt adatkezelő, azokat külön zárható szekrényben tárolja.  

V.2. Szerződés és jogi kötelezettség – jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) és c) pontok 

V.2.1. Regisztrált felhasználóra vásárlás esetén vonatkozó adatkezelés 

1. A webshopban történő szolgáltatás vásárlásához szükséges adatokat érintett szerződéskötés jogalapján kezeli adatkezelő. 

2. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés céljai:

Személyes adat

Adatkezelés célja

Név

azonosítás, 

E-mail cím

rendelés visszaigazolása

Telefonszám

rendeléssel kapcsolatos kommunikáció

Számlázási cím

Szállítási cím

számlák kiállítása 

szerződés teljesítése

 

Bankszámlaszám

szerződés teljesítése

Kapcsolatfelvételkori IP cím

technikai művelet végrehajtása

3. Az érintettek köre: a szolgáltatást megrendelő valamennyi érintett. 

4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a rendelés teljesítését követő 5 évig (Ptk. szerinti elévülési határidőig). 

5. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: a személyes adatokat adatkezelő, illetve az adatkezelőnek az erre felhatalmazott munkatársai kezelhetik a jelen tájékoztatóban foglaltak alapján. 

6. Tájékoztatjuk, hogy

• az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges.

• az adatszolgáltatás, illetve az adatkezeléshez történő hozzájárulás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem tudunk az érintettel jogszerűen kapcsolatot tartani, szerződést teljesíteni. 

V.3. Jogos érdek megnevezése – jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont 

Ezen kategóriába sorol adatkezelő minden olyan közreműködő felet, aki a vállalkozásban nem érdeklődőként vagy megrendelőként van jelen, akikkel együtt dolgozik a vállalkozás valamely aspektusán. 

Elérhetőségeiket – név, telefonszám, e-mail cím, székhely, lakcím – személyes találkozások vagy online kapcsolatfelvételt követően tároljuk, azokat nem továbbítja harmadik fél részére, kivéve jogi kötelezettségeink teljesítése során. 

Üzleti partnerek adatait (név, e-mail cím, telefonszám, székhely, lakcím) – üzleti kapcsolat fennálltáig, illetve törlési kérelemig tárolja adatkezelő jelszóval és vírusirtóval védett számítógépén. 

VI. Biztonsági intézkedések

A vállalkozási tevékenység során adatkezelő a kezelt adatokról megfelelő biztonsági intézkedésekkel gondoskodik. Célunk, hogy az adatokhoz semmilyen módon ne lehessen jogosulatlanul hozzáférni. Számítógépeinket jelszóval, valamint az AVG Free ill. McAfee Securityvírusirtó programmal védjük. Telefonjainkat kettős pin kód azonosítást követően tudjuk használni. A levelezőrendszerekbe, Facebook-ra azonosítást követően lépünk be. A honlapon SSL titkosítást alkalmazunk.

A megfelelő biztonsági intézkedések kialakítása során figyelembe vettük a tudomány és technológia jelenlegi állását, az adatkezelés jellegét, hatókörét, körülményeit, céljait, és a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett változó valószínűségű és súlyosságú kockázatot.

VII. Adatfeldolgozók

Vállalkozásunkban az alább felsorolt adatfeldolgozók munkáját vesszük igénybe: 

Tárhelyszolgáltatás:

Rackhost Zrt.

 

Levelezési cím:

6722 Szeged, Tisza Lajos körút 41.

Telefon:

+36 1 445 1200

Adószám:

25333572-2-06

(Hozzáférés a honlap teljes tartalmához.)

Webshop: 

Shopify: www.shopify.com

(Hozzáférés a teljes honlap tartalmához.)

Emailek fogadása és küldése: 

Gmail - Google LLC www.google.com

(Hozzáférés a levelezéshez és annak minden adatához.)

Számlázás:

Billingo:www.billingo.hu

(Hozzáférés a kiállított számlákhoz.)

Könyvelő:

Tímea Köbli

E-mail cím: timea@temon.hu

(Hozzáférés a kiállított számlákhoz.)

Facebook oldal: 

Facebook Inc.

Menlo Park, California, USA

Information on data processing: https://www.facebook.com/about/privacy/update

(Hozzáférés a felhasználó nevéhez, kommentjéhez.)

Facebook pixel: 

Facebook Inc. 

Menlo Park, California, USA

(Hozzáférés a HTTP-fejléchez [IP cím, oldal helye, átirányító, felhasználói ügynök], képpont azonosító, Facebook cookie.)

Google Analytics: 

Google LLC., Menlo Park, California, USA 

(Hozzáférés a honlap látogatóinak anonimizált, személyhez nem köthető IP címéhez.)

Instagram megosztás gomb: 

Instagram – Facebook Inc., Menlo Park, California, USA 

Privacy Notice: https://www.instagram.com/legal/privacy/                              

(Hozzáférés a látogatás adataihoz)

Pinterest pin :

Pinterest – Pinterest Inc., 651 Brannan Street, San Francisco, CA 94103

Privacy Policy : https://policy.pinterest.com/hu/privacy-policy

Hírlevél:

Mailchimp: https://mailchimp.com

Shopsync: https://shopsync.io/privacy-policy

Szállítás: 

DHL: https://www.dhl.hu/hu/expressz.html

GLS: https://gls-group.eu/HU/hu/gls-hungary

FOXPOST: https://www.foxpost.hu/

PACKETA: https://www.packeta.hu 

MAGYAR POSTA: https://www.posta.hu/

(Hozzáférés a vásárlók nevéhez, címéhez.)

Fizetési felület: 

PayPal: https://www.paypal.com/hu/home

Stripe: https://stripe.hu

(Hozzáférés az érintettek nevéhez, bankszámlaadatához)

 

 

VIII. Érintettek adatainak továbbítása harmadik országba 

Az Amerikai Egyesült Államokba történik adattovábbítás, mely országgal 2016. július 12‑én megfelelőségi határozat született 

(https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/eu-us-privacy-shield_en), amelyet 

is betart. 

IX. Az érintettek jogai

IX.1. Átláthatóság és az érintettek hozzáférése a személyes adatokhoz

Jogszabálynak és saját üzleti hitvallásunknak megfelelően, adatkezelő igyekszik minden, az érintettek számára elérhető tájékoztatást átláthatóvá és érthetővé tenni az érintettek számára könnyen elérhető felületen. 

Az érintettek jogosultak visszajelzést kérni arra vonatkozóan, hogy személyes adataik kezelése folyamatban van-e, és ha igen, jogosultak hozzáférést kapni az adatkezelő által róluk kezelt alábbi információkról: 

 • adatkezelés céljai;
 • az érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve a harmadik országbeli címzetteket és a nemzetközi szervezeteket;
 • az adatok tárolásának tervezett időtartama, ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 • az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 • megnevezve az illetékes felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogát; 
 • amennyiben az adatokat nem az érintettől gyűjtöttük, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információt; 
 • automatizált döntéshozatal tényét – például adatainak profilalkotáshoz történő felhasználását. 

A fenti információkat a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül bocsátjuk a kérelmező rendelkezésére ingyenesen. 

IX.2. Helyesbítéshez és törléshez való jog

Az érintettek jogosultak kérni a rájuk vonatkozó személyes adatok helyesbítését, illetve kiegészítését. 

Amennyiben az alábbi esetek egyike fennáll, úgy adatkezelőként indokolatlan késedelem nélkül köteles vagyok törölni az érintettek személyes adatait: 

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy más módon kezeltük;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezeltük;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó Európai Uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Nem kell törölni a személyes adatokat, amennyiben azt a véleménynyilvánítás és tájékoztatáshoz való jog gyakorlása céljából használjuk; illetve ha az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges. Ilyen helyzet fennállása esetén a fentiekről tájékoztatni szükséges az érintettet.

IX.3. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Érintettek jogosultak kérni az adatkezelés korlátozását, amennyiben:

 • vitatják a személyes adatok pontosságát, a pontatlanság tisztázásáig
 • az adatkezelés jogellenes, és az adatok törlése helyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • már nincs szükségünk a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintettek igénylik azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • az érintett tiltakozott a jogos érdekből történő adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

A korlátozás feloldásáról az érintettet tájékoztatni szükséges. 

IX.4. Adathordozáshoz való jog

Amennyiben az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás vagy a szerződés, és az adatkezelés automatizált módon történik, érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa rendelkezésemre bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, amennyiben ez technikailag megvalósítható.

Az adathordozhatósághoz való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

IX.5. Tiltakozás joga

Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

IX.6. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Adatkezelő tájékoztatja érintetteket, hogy a hírlevélre feliratkozottakra vonatkozóan profilalkotást végez. A profilozás során technikai művelettel meghatározza, hogy a hírlevélre feliratkozott korábban megtekintette-e a hírlevél alapján a webáruházat, milyen termékeket tekintett meg, mit vásárolt, illetve, hogy vásárolt-e, és ezen információ alapján küld a továbbiakban számára hírlevelet az érintett érdeklődési körének megfelelően. Ez a tevékenység a jobb felhasználói élmény nyújtása céljából történik és az érintettre nézve termékek és akciók ajánlásán kívül más joghatással nem jár, így nem ütközik a GDPR 22. cikkében foglaltakba.

X. Panasz esetén

Érintettek személyes adatait a legnagyobb körültekintéssel kezeljük. 

A fentiek ellenére felmerülő panasz vagy kérdés esetén forduljanak bizalommal hozzánk az sales@momriseactive.com e-mail címen, igyekszünk saját hatáskörben orvosolni a felmerült problémát. 

Az érintetteknek természetesen jogukban áll bírósághoz fordulni igényeik érvényesítése során. Az adatkezelési elvek és eljárások megsértésével kapcsolatos jogviták a törvényszék hatáskörébe tartoznak, illetékesség szempontjából az érintett lakóhelye szerinti törvényszéken indítható meg a peres eljárás. 

Az adatkezelésemmel kapcsolatos peres eljárás megindítása előtt - vagy közben - bármikor nyitottak vagyunk közvetítői eljárásban részt venni. 

Továbbá, bármilyen személyes adattal kapcsolatos panasszal, kérdéssel az érintett felkeresheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9., email: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: http://www.naih.hu).

XI. Releváns jogszabályok felsorolása

 • Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről, és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet); 
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról; 
 • az 1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről;
 • A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény;
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások,valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről; 
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről; 
 • 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról; 
 • 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozó közötti szerződések részletes szabályairól 
 • Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény; 
 • Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény